NİÇİN SÜMERLİLER?

Paylaşmak Güzeldir!

20160114_054432-1Dünyada birçok bilimsel çalışmanın ilki Sümerliler tarafından yapılmıştır. Günümüz medeniyetlerinin gelişimlerinde Sümerlilerin çok önemli katkıları olmuştur.

Yazının Sümerliler tarafından icat edilmesi Sümerlilerin en belirgin özellikleri arasında yer almaktadır. Bu durum bilginin saklanması ve gelişmesi için çok önemli bir adımdır. Günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar yazı sayesinde gerçekleşmektedir.

Sümerliler matematiğin de kurucusu sayılırlar. 60 tabanlı sayı sistemi, çemberin 360 derece olarak hesaplanması, çarpma ve bölme cetvellerini bulmaları matematik alnındaki gelişmişliklerini göstermektedir.

İlk yazılı kanunları uygulayarak Sümerliler hukuk devletinin temelini atmıştır. Tekerleği icat etmişlerdir. İlk sulama kanallarını yapmışlardır. Astronomi ve kozmoloji alanında ilk araştırma yapan uygarlıktır. İlk çok katlı binaları Sümerliler yapmıştır. Ay yılı ve güneş yılına ait ilk takvimi Sümerliler bulmuştur.

Bilgi-bilişim çağı olarak adlandırdığımız günümüzdeki her teknolojik gelişimin temeli Sümerlilere dayanmaktadır. Biz de Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” sözünden yola çıkarak dünya biliminin temelinin atıldığı Sümerlileri bu sitenin adı yaptık. Amacımız bilimsel çalışmalar ışığında doğru ve tarafsız bilgileri sizlere ulaştırmaktır.

Bilgi kirliğinin hızlı bir şekilde yayıldığı bu dönemde doğru bilgileri sizlere ulaştırmaktan onur duyacağız. Saygılarımızla…

Sumerliler.com Ekibi