Etiket

hiv

Tarama

Nüfus artışının yarattığı temel sorunlardan birisi sağlık sorunlarıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün ( WHO ) değerlendirmelerine göre, on belirgin sağlık sorunu bulunmaktadır.
Bunlar; kilo kaybı, sağlıksız cinsel ilişki, yüksek kan basıncı ( tansiyon ), tütün tüketimi, alkol tüketimi, içilebilir özellikte olmayan su, halk sağlığı ve hijyenin yetersiz olması, demir eksikliği, katı yakıtlardan oluşan oda içi duman, yüksek kolesterol ve aşırı şişmanlık olarak belirlenmiştir.

sglik2

Yukarda belirtilen sağlık sorunları, nüfusun doğal kaynaklar üzerinde baskı yapması ve aşırı tüketim nedeniyle oluşmaktadır. Günümüzde bu sorunların azaltılması amacıyla birtakım önlemler düşülse de, nüfus artışının yarattığı baskıyı azaltmadan bu sorunların çözümlenmesi pek mümkün gözükmemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, 2002 yılında meydana gelen 57,6 ölüm vakasının 16,7 milyonu kalp rahatsızlığı ve kalp sektesi, 10,9 milyonu bulaşıcı veya parazittik hastalıklar, 7,1 milyonu kanser ve 5,2 milyonun da kazalardan meydana geldiğini açıklamıştır. Ayrıca dünya ölçüsünde bulaşıcı ve parazittik hastalıklar bir yılda 11 milyon insanın ölmesine neden olmaktadır. Solunum yolları ile ilgili hastalıklardan ölenlerin sayısı 11,5 milyon olmuştur. HIV / AIDS’ ten ölenler ise 2,8 milyondur. 18 milyon insan bulaşıcı ve irsi hastalıklar ile çocuk hastalıklarından ölmüştür. Bulaşıcı olmayan hastalıklardan ise 33,5 milyon insan hayatını kaybetmiştir.

Yukarıdaki verilerden de anlaşıldığı gibi nüfus artışının ortaya çıkardığı çevre sorunları, insan neslinin sağlığına ciddi zarar vermektedir.