Paylaşmak Güzeldir!

Enerji kaynaklarının bilinçsizce kullanılması basit gibi görünen ama hem ekonomimizi hem de sağlığımızı tehdit eden önemli bir sorundur. Günümüzde; hiçbir şeyin sonu yokmuş gibi tüketiyoruz. Bu tüketim ayrıca büyük çevre sorunlarına yol açmaktadır. Bu yüzden çevre dengesini yeniden kurma zorunluluğu, küresel ekonominin gelişimini giderek daha çok etkileyecek.

Yenilebilir enerji kaynaklarına geçmek kışın üşümek ya da karanlıkta oturmak anlamına gelmiyor. Geri kazanılmış kâğıda ya da çeliğe geçmek, kalitesi düşük ürünleri kabullenmek anlamına da gelmiyor. Yeni makinelerle, daha az kaynak ve enerji kullanılarak, aynı kalitede ürünler elde ediliyor. Ayrıca yenilenebilir teknolojiler sağlık harcamalarını önemli ölçüde azaltırken, yenilenebilir enerji alanlarına yapılacak yatırımlarla yeni istihdam alanları oluşturulabilmektedir. Bu bağlamda Kayseri ilginç bir örnek oluşturmaktadır. Şimdi Kayseri’nin bu alanda yaptığı çalışmaları inceleyim.

Şehrimizde geridönüşüm içintoplanan atıklar şöyle sıralanabilir.

  • Her Türlü Plastik Atıkları; Pet Şişe, Poşetler, Yoğurt ve Ayran Kapları
  • Her Türlü Kağıt Atıkları; Karton, Mukavvalar, Gazete
  • Her Türlü Metal Atıkları; Konserve Kutuları, Tenekeler, Meşrubat Kutuları
  • Her Türlü Cam Şişeler   

 2011 yılı itibariyle 2588 ton ambalaj atığı toplanmıştır. Bu atıkların 1759,84’ü kâğıt, 284,68 tonu cam 336,44 tonu plastik 207,04 tonu metaldir. Bu atıkların geri dönüşüm sonucunda tekrar kullanıma kazandırılmasıyla toplam 29,918 adet ağacın yok olması önlenmiştir.

Talo1: Kayseri ‘de 2011 yılında toplanan ambalaj atığı

Kaynak: Kayseri Kocasinan Belediyesi Geri Dönüşüm Hizmetleri 2011

Bunlara ilave olarak 20204347 litre su, 18294831 kwh elektrik enerjisi ve 3701 fıçı benzin tasarrufu sağlanmıştır. Bir kwh elektriğin maliyeti 27,48 kuruş ise; geri dönüşümden elde edilen kar değeri 365896,62 Türk Lirası’dır. 1 metre küp su maliyeti 1,68 Türk Lirası ise; geri dönüşümden elde edilen kar değeri 33943134,96 Türk Lirasıdır. Bu çalışmalardan elde edilen kazanç gelecekte hem yeni iş ve istihdam alanlarının oluşmasında önemli sermaye birikimi sağlayacak, hem de çevreci yatırımların yaygınlaşmasını teşvik edecektir.

Talo2: Kayseri’de 2011 yılında toplanan atıklardan elde edilen su tasarrufları

Kaynak: Kayseri Kocasinan Belediyesi Geri Dönüşüm Hizmetleri 2011

Elde ettiğimiz verileri göz önünde bulundurduğumuzda:

  • Plastikatıklarıngeridönüşümekazandırılmasıylaeldeedilenkârdeğeri 127174,32Lirası’dır.
  • Kağıt atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla elde edilen kâr değeri 361119,168 Lirası’dır.
  • Metal atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla elde edilen kâr değeri 670,815 Türk Lirası’dır.
  • Cam atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla elde edilen kâr değeri 4997,214 Türk Lirası’dır.

 Kayseri Büyük Şehir Belediyesi’nin çöp toplama merkezine ayda 1000 ton çöp gelmektedir. Gelen bu çöplerden yılda 12173764 kwh elektrik elde edilmektedir. Yine elektiriğin kilovatını 27,48 kuruştan hesaplarsak yılda toplam 334535035 Türk Lirası kar elde edilmektedir. Ayrıca Melikgazi Belediyesi de yılda 500 ton atık maddeyi işleyerek yeniden kullanıma hazır hale getirmektedir.

Kayseri Geri Dönüşüm İşletmesi

Çevreci üretim sistemlerinin en önemli unsurlarından olan geri düşümlü ürünler ve alternatif enerjiler denilen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yapılacak üretim biçimleri refahı maksimum düzeyde tutarken karı optimum düzeyde tutmaktadır. Ekonomik kalkınma için vazgeçilmez unsur olan üretimden vazgeçmeden çevreye duyarlı bir üretim sistemi olan sürdürülebilir kalkınma modeline geçmek artık hayati bir durumdur.

Her yıl çevre sorunlarından kaynaklanan milyarlarca dolarlık ekonomik kayıplar yaşamaktadır. Özellikle küresel iklim değişikliklerinin de etkiyle çevresel felaketlerden kaynaklanan ekonomik kayıplar daha da artacaktır. Bu durum hiç şüphesiz ki refah seviyesinin de önemli ölçüde azalmasına sebep olacaktır. Ama çevreci bir üretim modeliyle bu olumsuzluklardan kurtulmak mümkündür.

Hakan Tunç
Yazar

Yorumlar kapandı.